Zgłoś prezentację

Streszczenie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie *.rtf na adres p.goss@evereth.pl lub za pomocą formularza. Streszczenie pracy badawczej powinno zawierać następujące elementy: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski i słowa kluczowe. Streszczenie prac poglądowych, poza zwięzłym wprowadzeniem w zagadnienie, powinno zawierać cel pracy oraz słowa kluczowe. Streszczenie nie powinno przekroczyć 500 słów.

* Pola wymagane