Program pozamerytoryczny

Wydarzenia towarzyszące:

  • 26 maja 2022 r. (czwartek) – uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ). * 
  • 27 maja 2022 r. (piątek) — uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ). *

*Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska.
Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.