Program merytoryczny

Program ramowy*

Czwartek (2.09.2021 r.)

Wykład inauguracyjny – 14:00-14:30

Sesja I – Wyzwania kliniczne w leczeniu ran z wysiękiem – przegląd dostępnych wytycznych – 14:30-16:00

Sesja II – Antybiotykoterapia systemowa w leczeniu trudno gojących się ran – 16:00-17:30

Sesja III – Antyseptyka ran trudno gojących się – 17:30-19:00

Piątek (3.09.2021 r.)

Sesja IV – Rola i miejsce nowoczesnych opatrunków specjalistycznych w leczeniu ran przewlekłych – 9:00-10:10

Sesja V – Terapie wspomagające leczenie ran – 10:10-11:20

Przerwa kawowa – 11:20-12:00

Sesja VI – Owrzodzenia goleni – diagnostyka i leczenie – 12:00-13:30

Sesja VII – Terapia podciśnieniowa (NPWT) – 13:30-14:30

Obiad – 14:30-15:30

Sesja VIII – Zespół Stopy Cukrzycowej – podejście interdyscyplinarne – 15:30-17:00

Sesja IX – Leczenie żywieniowe w terapii odleżyn i trudno gojących się ran – 17:00-18:30

Sobota (4.09.2021 r.)

Sesja X – Nowoczesne techniki i metody diagnostyki rany – 9:00-10:30

Sesja XI – Wyzwania codziennej praktyki – studium przypadków – 10:30-12:00

Warsztaty satelitarne – piątek (9:00-18:00)

* Niniejszy program ramowy przedstawia  wiodącą tematykę poruszaną podczas konferencji. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nazw sesji, ich kolejności oraz czasu trwania poszczególnych bloków tematycznych.